MPG ovladač

„Ovládejte CNC router z ruky“

Objevte jednoduchost a přesnost, kterou nabízí ovládání CNC routeru pomocí MPG ovladače.

VÝHODY MPG OVLADAČE

Díky MPG ovladači jste schopni nejen jemně upravovat polohu nástroje na jednotlivých osách, ale také pohodlně a rychle odečítat jejich aktuální polohu. Můžete se s ním pohybovat kolem stroje a provádět úpravy na místě, což je velké plus zvláště při práci s velkými nebo složitými kusy (oproti ovládání prostřednictvím klávesnice nebo ovládacího panelu).

CO ZNAMENÁ MPG A JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE

V CNC frézování je klíčovým prvkem řídicí deska se systémem, který převádí G-kód na pulsy pro motory. Zde je stručný přehled tohoto procesu:

 1. Příjem G-kódu:
  Řídicí systém na řídicí desce CNC stroje přijímá G-kód vygenerovaný CAM softwarem.
 2. Interpretace G-kódu:
  Systém dekóduje G-kód a určuje akce jako pohyb os, rychlost a směr otáčení.
 3. Generování pulsů:
  Na základě interpretovaného G-kódu se generují elektrické pulsy pro ovládání motorů.
 4. Komunikace s ovladači motorů:
  Pulsy jsou posílány do ovladačů motorů, které je přeměňují na fyzický pohyb.

MPG (Manual Pulse Generator) ovladač umožňuje manuální ovládání pohybu os, generuje pulsy přímo bez G-kódu. MPG je užitečný pro jemné nastavení nebo kalibraci, ale nenahrazuje automatizovaný řídicí systém pro složité operace. Nicméně například při použítí funkce „home“ na MPG ovladači dochází k interakci s řídícím systémem, který reaguje na tento příkaz tak, že koordinuje pohyb motorů k nastavení stroje do výchozí pozice.

JAK HO LZE KONKRÉTNĚ VYUŽÍT

 • Jemné pozicování nástroje
 • Manuální operace
 • Nastavení výchozího bodu
 • Úprava otáček vřetene
 • Spuštění / pozastavení / zastavení programu
 • Změna rychlosti posuvu
 • Odečítání polohy a otáček
 • Resetcnc

Vaše vize realizují naše stroje